Novinky

Cenový věstník 14/2008

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

 • Cenový věstník
 • Legislativa

 • Výměr MF č. 01/2009 ze dne 11. prosince 2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Přílohy k výměru MF č. 01/2009
  1. Maximální ceny a určené podmínky za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních
   drah při provozování drážní dopravy
  2. Maximální ceny a určené podmínky mléčných výrobků pro žáky
  3. Určené podmínky v integrované dopravě
  4. Určené podmínky v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě
  5. Ceny a určené podmínky ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě

Nejčtenější