Novinky

Cenový věstník 1/2008

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

 • Cenový věstník
 • Veřejný sektor
 • Legislativa

 • Výměr MF č. 02/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2008
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy v II. pololetí roku 2007
 • Obecně závazná vyhláška číslo 8/2007 - Cenová mapa stavebních pozemků města Karviné č. 6
 • Obecně závazná vyhláška č. 13/2007, kterou se vydává 12. cenová mapa stavebních pozemků města Mladé Boleslavi
 • Obecně závazná vyhláška č. 12/2007, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 8
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP)-[stav k 31. 12. 2007]
 • Tisková oprava

Doporučované

Nejčtenější