Novinky

2008

Cenové věstníky Ministerstva financí vydané v roce 2008.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 16/2008

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Holešově období od 1.5. 2008 do 30.11. 2008
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných Odborem vnitřních věcí a Krajským živnostenským úřadem Středočeského kraje v období od 1.3. 2008 do 3.11. 2008

Vydáno

Cenový věstník 15/2008

 • Vyhláška č. 412/2008 Sb., ze dne 18. listopadu 2008 o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Vydáno

Cenový věstník 14/2008

 • Výměr MF č. 01/2009 ze dne 11. prosince 2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Přílohy k výměru MF č. 01/2009
  1. Maximální ceny a určené podmínky za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních
   drah při provozování drážní dopravy
  2. Maximální ceny a určené podmínky mléčných výrobků pro žáky
  3. Určené podmínky v integrované dopravě
  4. Určené podmínky v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě
  5. Ceny a určené podmínky ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě

Vydáno

Cenový věstník 13/2008

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Vydáno

Cenový věstník 12/2008

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 10/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP)-[stav k 30. 9. 2008]

Vydáno

Cenový věstník 11/2008

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9 T 2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Vydáno

Cenový věstník 9/2008

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 02/2008, kterým se stanoví povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Bíliny
 • Obecně závazná vyhláška města Dubí č. 1/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2004 ze dne 8. prosince, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Dubí

Vydáno

Cenový věstník 10/2008

 • Výměr MF č. 04/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2008
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí (včetně příkazů) o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů v 1. pololetí 2008
 • Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2008/2009)
 • Obecně závazná vyhláška obce Horoměřice č. 3/2008, kterou se vydává 4. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice

Vydáno

Cenový věstník 8/2008

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 27. března 2008, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 4
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 10
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Hodonína č. 6
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy v I. pololetí roku 2008
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných dne 17. července 2008 Odborem správních činností a krajským živnostenským úřadem Ústeckého kraje
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihomoravského kraje v období od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP)-[stav k 30. 6. 2008]

Vydáno

Cenový věstník 7/2008

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele
  cigaret

Vydáno

Cenový věstník 6/2008

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 5/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Holešově v období od 1.1.2008 do 30.4.2008

Vydáno

Cenový věstník 5/2008

 • Výměr MF č. 03/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2008
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - [stav k 31.3.2008]

Vydáno

Cenový věstník 4/2008

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor správní, oddělení Krajský živnostenský úřad v roce 2007

Vydáno

Cenový věstník 3/2008

 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška)

Vzhledem k značné velikosti PDF souboru (36 MB), doporučujeme tento nejprve uložit na pevný disk počítače.

Vydáno

Cenový věstník 2/2008

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Obecně závazná vyhláška č. 13/2007, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 15/2006, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 5.
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí (včetně příkazů) o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů v 2. pololetí 2007

Vydáno

Cenový věstník 1/2008

 • Výměr MF č. 02/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2008
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy v II. pololetí roku 2007
 • Obecně závazná vyhláška číslo 8/2007 - Cenová mapa stavebních pozemků města Karviné č. 6
 • Obecně závazná vyhláška č. 13/2007, kterou se vydává 12. cenová mapa stavebních pozemků města Mladé Boleslavi
 • Obecně závazná vyhláška č. 12/2007, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 8
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP)-[stav k 31. 12. 2007]
 • Tisková oprava