Novinky

Cenový věstník 7/2007

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen, změny textu, změny účinnosti - 4. dodatek
  • Výměr MF č. 04/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
  • Obecně závazná vyhláška - Obec Hamr na Jezeře č. 1/2007
  • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy v I. pololetí roku 2007

Doporučované

Nejčtenější