Novinky

Cenový věstník 5/2007

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen - 2. dodatek
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP)-[stav k 31. 03. 2007]
  • Obecně závazná vyhláška obce Bánov č. 1/2007, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území obce Bánov č. 1.
  • Obecně závazná vyhláška č. 24/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb., hl.m.Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Doporučované

Nejčtenější