Novinky

Cenový věstník 16/2007

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 13/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
  • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem právním a Krajský živnostenský úřad, Krajského úřadu Zlínského kraje v období od 1. 1. 2007 do 30. 11. 2007

Nejčtenější