Novinky

Cenový věstník 12/2007

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 08/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 10/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen - 8. dodatek
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP)-[stav k 30. 09. 2007]

Doporučované

Nejčtenější