Novinky

Cenový věstník 1/2007

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

 • Cenový věstník
 • Veřejný sektor
 • Legislativa

 • Výměr MF č. 02/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF
  č. 01/2007
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele
  cigaret, změny pevných cen - 10. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 22/2006, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města
  Ostravy č. 7
 • Obecně závazná vyhláška č. 7/2006, kterou se vydává 11. cenová mapa stavebních pozemků statutárního
  města Mladá Boleslav
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP)-[stav k 31. 12. 2006]
 • Oprava tiskové chyby

Doporučované

Nejčtenější