Novinky

Cenový věstník 11/2007

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 07/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 7. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č. 5/2007, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2007/2008)

Doporučované

Nejčtenější