Novinky

2007

Cenové věstníky Ministerstva financí vydané v roce 2007.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník řada zdravotnictví 6/2007

 • Výměr MF č. 7/16/2007, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 15.88, 17.52, 18.23, 21.22, 23.30, 24.42, 33.10, 36.63 (čís. cel. saz. 2106, 30, 39, 48, 62, 90) a jejich změny - 7. dodatek a mění výměr MF č. 1/16/2006, ve znění pozdějších výměrů

Vydáno

Cenový věstník 16/2007

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 13/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem právním a Krajský živnostenský úřad, Krajského úřadu Zlínského kraje v období od 1. 1. 2007 do 30. 11. 2007

Vydáno

Cenový věstník 15/2007

 • VYHLÁŠKA č. 287/2007 Sb., ze dne 2. listopadu 2007, o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Vydáno

Cenový věstník 14/2007

 • Výměr MF č. 01/2008 ze dne 29. listopadu 2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Přílohy k výměru MF č. 01/2008
  • č.1 - Maximální ceny a určené podmínky za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah při provozování drážní dopravy
  • č.2 - Maximální ceny a určené podmínky mléčných výrobků pro žáky
  • č.3 - Maximální ceny platné pro úhrady nákladů za odborné úkony prováděné na žádost u veterinárních léčivých přípravků Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
  • č.4 - Určené podmínky v integrované dopravě
  • č.5 - Určené podmínky v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě
  • č.6 - Ceny a určené podmínky ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě

Vydáno

Cenový věstník 13/2007

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen - 9. dodatek
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Vydáno

Cenový věstník řada zdravotnictví 5/2007

 • Výměr MF č. 6/16/2007, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 15.88, 17.52, 18.23, 21.22, 23.30, 24.13, 24.42, 24.66, 33.10, 36.63 (čís. cel. saz. 2106, 30, 33, 34, 39, 48, 62, 90) a jejich změny - 6. dodatek a mění výměr MF č. 1/16/2006, ve znění pozdějších výměrů
 • Změna „Seznamu ATC skupin léčivých látek a forem podání určený pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem včetně skupiny ATC B02BB01 FIBRINOGEN PARENT., SKUPINY ATC B01AD01 STREPTASE PARENT., SKUPINY ATC J06BA01 A SKUPINY ATC J06BA02, SKUPINY ATC J07AH03 MENINGOCOCCAL POLYS. A+C VACCINE PARENT., J07AL01 PNEUMO 23 PARENT., J07AM51 D.T. VAX PARENT., J07BF03 IMOVAX POLIO PARENT.“

Vydáno

Cenový věstník 12/2007

 • Výměr MF č. 08/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 10/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen - 8. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP)-[stav k 30. 09. 2007]

Vydáno

Cenový věstník 11/2007

 • Výměr MF č. 07/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 7. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č. 5/2007, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2007/2008)

Vydáno

Cenový věstník 10/2007

 • Výměr MF č. 06/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele
  cigaret, změny pevných cen a změny textu - 6.dodatek
 • Tisková oprava

Vydáno

Cenový věstník 9/2007

 • Výměr MF č. 05/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí (včetně příkazů) o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů v 1. pololetí 2007

Vydáno

Cenový věstník řada zdravotnictví 4/2007

 • Výměr MF č. 5/16/2007, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 15.88, 17.52, 18.23, 21.22, 23.30, 24.42, 33.10, 36.63 (čís. cel. saz. 2106, 30, 34, 39, 48, 90) a jejich změny - 5. dodatek a mění výměr MF č. 1/16/2006, ve znění pozdějších výměrů
 • Změna „Seznamu ATC skupin léčivých látek a forem podání určený pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem včetně skupiny ATC B02BB01 FIBRINOGEN PARENT., SKUPINY ATC B01AD01 STREPTASE PARENT., SKUPINY ATC J06BA01 A SKUPINY ATC J06BA02“

Vydáno

Cenový věstník 8/2007

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen - 5. dodatek
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem majetkoprávním Krajského úřadu Karlovarského kraje v období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007
 • Obecně závazná vyhláška obce Horoměřice č. 1/2007, kterou se vydává 3. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP)-[stav k 30. 06. 2007]

Vydáno

Cenový věstník 7/2007

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen, změny textu, změny účinnosti - 4. dodatek
 • Výměr MF č. 04/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
 • Obecně závazná vyhláška - Obec Hamr na Jezeře č. 1/2007
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy v I. pololetí roku 2007

Vydáno

Cenový věstník 6/2007

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 5/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele
  cigaret, změny pevných cen - 3. dodatek

Vydáno

Cenový věstník řada zdravotnictví 3/2007

 • Výměr MF č. 3/16/2007, kterým se mění výměr MF č. 1/16/2006 o postupu při zpracování a posuzování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2006 do 30. června 2007 a při rozhodování o nich, ve znění pozdějších výměrů
 • Změna „Seznamu ATC skupin léčivých látek a forem podání určený pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem včetně skupiny ATC B02BB01 FIBRINOGEN PARENT.“
 • Výměr MF č. 4/16/2007, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 15.88, 17.52, 18.23, 21.22, 23.30, 24.42, 24.52, 33.10, 33.40, 36.63 (čís. cel. saz. 2106, 30, 44, 48, 66, 90, 94) a jejich změny 4. dodatek a mění výměr MF č. 1/16/2006,ve znění pozdějších výměrů

Vydáno

Cenový věstník 5/2007

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen - 2. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP)-[stav k 31. 03. 2007]
 • Obecně závazná vyhláška obce Bánov č. 1/2007, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území obce Bánov č. 1.
 • Obecně závazná vyhláška č. 24/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb., hl.m.Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Cenový věstník 4/2007

 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.
 • Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb. a vyhlášky č. 640/2004 Sb. a vyhlášky č. 617/2006 Sb.
 • Vyhláška č. 76 ze dne 6. 4. 2007, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Cenový věstník 3/2007

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen - 1. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 2/2007

 • Výměr MF č. 03/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret - 11. dodatek
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem dopravy oddělení taxislužby Magistrátu hl. m. Prahy která nabyla právní moci v II. pololetí roku 2006
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy v II. pololetí roku 2006
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem majetkoprávním Krajského úřadu Karlovarského kraje v období od 25. 1. 2006 do 28. 12. 2006
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem vnitřních věcí a krajským živnostenským úřadem za rok 2006
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí (včetně příkazů) o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů v 2. pololetí 2006

Vydáno

Cenový věstník řada zdravotnictví 2/2007

 • Výměr MF č. 2/16/2007, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 15.88, 17.52, 18.23, 21.22,
  23.30, 24.13, 24.42, 24.66, 33.10, 36.63 (čís. cel. saz. 2106, 28, 30, 33, 39, 48, 64, 90) 3. dodatek

 

Vydáno

Cenový věstník 1/2007

 • Výměr MF č. 02/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF
  č. 01/2007
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele
  cigaret, změny pevných cen - 10. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 22/2006, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města
  Ostravy č. 7
 • Obecně závazná vyhláška č. 7/2006, kterou se vydává 11. cenová mapa stavebních pozemků statutárního
  města Mladá Boleslav
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP)-[stav k 31. 12. 2006]
 • Oprava tiskové chyby

Vydáno

Cenový věstník řada zdravotnictví 1/2007

 • Výměr MF č. 1/16/2007, kterým se mění výměr MF č. 1/16/2006 o postupu při zpracování a posuzování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2006 do 30. června 2007 a při rozhodování o nich
 • Seznam ATC skupin, léčivých látek a forem podání určený pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem, včetně skupiny ATC B02BB01 FIBRINOGEN PARENT. Platí od 1. 1. 2007