Novinky

Výměr MF č. 05/2006

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Legislativa
  • Výměr

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006 (změna maximální výše obchodních přirážek u léčiv). Výměr nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2006.

Doporučované

Nejčtenější