Novinky

Výměr MF č. 03/2006

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Legislativa
  • Výměr

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006. Tento cenový výměr upravuje maximální výši obchodní přirážky u léčiv a dietních potravin pro zvláštní lékařské účely a nabývá účinnosti dnem 2. ledna 2006 .

Doporučované

Nejčtenější