Novinky

Průměrné devizové kurzy zahraničních měn vyhlášené ČNB a koeficienty míry inflace zemí výrobců

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Legislativa

potřebné pro kontrolu přepočtu maximálních cen opakovaně dodávaných výrobků, stanovených od 1. července 2005 na úroveň roku 2006

Tento soubor slouží jako kontrolní pomůcka při předkládání návrhů maximálních cen léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků, platných od 1. července 2006 do 30. června 2007 podle výměru MF č. 1/16/2006. Obsahuje průměrné devizové kurzy zahraničních měn vyhlášené ČNB a koeficienty míry inflace zemí výrobců, potřebné pro kontrolu přepočtu maximálních cen opakovaně dodávaných výrobků, stanovených od 1. července 2005 na úroveň roku 2006.

Nejčtenější