Novinky

Cenový věstník řada zdravotnictví 2/2006

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Legislativa

  • Výměr MF č. 2/16/2006, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 15.88, 17.52, 18.23, 21.22, 23.30, 24.42, 33.10, 36.63 (čís. cel. saz. 2106, 30, 39, 40, 90) 3. dodatek a mění výměr MF č. 1/16/2006
  • Změna „Seznamu ATC skupin léčivých látek a forem podání určeného pro léčivé přípravky podléhající regulaci formou věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem"

Doporučované

Nejčtenější