Novinky

Cenový věstník řada zdravotnictví 1/2006

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Legislativa

  • Výměr MF č. 1/16/2006 o postupu při zpracování a posuzování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2006 do 30. června 2007 a při rozhodování o nich
  • Seznam ATC skupin, léčivých látek a forem podání určený pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem, včetně skupiny ATC B02BB01 FIBRINOGEN PARENT. Platí od 1. 7. 2006
  • Informace pro všechny tuzemské výrobce a zahraniční dodavatele léčivých přípravků s výdejem vázaným na lékařský předpis a zdravotnických prostředků regulovaných formou věcně usměrňovaných cen

Nejčtenější