Novinky

Cenový věstník 6/2006

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - [stav k 31. 03. 2006]
  • Obecně závazná vyhláška č. 6/2006, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 7
  • Obecně závazná vyhláška č. 2 ze dne 23. 3. 2006, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 9

Doporučované

Nejčtenější