Novinky

Cenový věstník 16/2006

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

 • Cenový věstník
 • Legislativa

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží
  s regulovanými cenami
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny
  pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen – 9. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP)
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných
  Odborem Krajského živnostenského úřadu Zlínského kraje

Nejčtenější