Novinky

Cenový věstník 13/2006

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 08/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006
  • Vyhláška č. 468 ze dne 25. září 2006, kterou se mění vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 10/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen - 7. dodatek

Nejčtenější