Novinky

Cenový věstník 11/2006

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 07/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 5. dodatek
  • Ministerstvo financí ČR - Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí (včetně příkazů) o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů v 1. pololetí 2006

Doporučované

Nejčtenější