Novinky

Cenový věstník 10/2006

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 4. dodatek
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - [stav k 30.06.2006]
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č.5/2006, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2006/2007
  • Obecně závazná vyhláška obce Horoměřice č.2/2006, kterou se vydává 2. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
  • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy v I. pololetí roku 2006

Doporučované

Nejčtenější