Novinky

Cenový věstník 4/2006

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č.04/2006,kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č.2/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret,změny pevných cen a změny textu 8.dodatek
  • Obecně závazná vyhláška č.1/2006, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č.4
  • Obecně závazná vyhláška č.1/2005, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků obce Terezín
  • Obecně závazná vyhláška č.27/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Nejčtenější