Novinky

2006

Cenové věstníky Ministerstva financí vydané v roce 2006.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 16/2006

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží
  s regulovanými cenami
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny
  pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen – 9. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP)
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných
  Odborem Krajského živnostenského úřadu Zlínského kraje

Vydáno

Cenový věstník 15/2006

 • Výměr MF č. 01/2007 ze dne 6. prosince 2006, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Přílohy k výměru MF č. 01/2007

Vydáno

Cenový věstník 14/2006

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele
  cigaret, změny pevných cen a změny textu - 8. dodatek

Vydáno

Cenový věstník řada zdravotnictví 5/2006

 • Výměr MF č. 5/16/2006, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 17.52, 18.23, 21.22, 23.30, 24.42, 24.52, 24.66, 33.10, 33.40, 36.63 (čís. cel. saz. 30, 33, 39, 40, 48, 62, 63, 64, 90) 2. dodatek a mění výměr MF č. 1/16/2006
 • Změna „Seznamu ATC skupin léčivých látek a forem podání určený pro léčivé přípravky podléhající regulaci formou věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem“

Vydáno

Cenový věstník 13/2006

 • Výměr MF č. 08/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006
 • Vyhláška č. 468 ze dne 25. září 2006, kterou se mění vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 10/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen - 7. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 12/2006

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 6. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 11/2006

 • Výměr MF č. 07/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 5. dodatek
 • Ministerstvo financí ČR - Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí (včetně příkazů) o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů v 1. pololetí 2006

Vydáno

Cenový věstník řada zdravotnictví 4/2006

 • Výměr MF č. 4/16/2006, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 15.88, 17.52, 18.23,
  21.22, 23.30, 24.42, 24.52, 24.66, 33.10, 33.40, 36.63 (čís. cel. saz. 2106, 30, 34, 39, 40, 48, 66, 87, 90)
  1. dodatek a mění výměr MF č. 1/16/2006
 • Sdělení o tiskové chybě

Vydáno

Cenový věstník 10/2006

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 4. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - [stav k 30.06.2006]
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č.5/2006, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2006/2007
 • Obecně závazná vyhláška obce Horoměřice č.2/2006, kterou se vydává 2. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy v I. pololetí roku 2006

Vydáno

Výměr MF č.01/2006 ze dne 6. prosince 2005

kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (včetně příloh ke stažení), vydaným Cenovým věstníkem č.17/2005. Výměr nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Přílohy k výměru MF č.01/2006

 • Seznam léčivých látek nebo jejich kombinací obsažených v léčivých přípravcích, které v uvedených ATC skupinách a formách podání podléhají regulaci maximálními cenami
 • Seznam ATC skupin, léčivých látek a forem podání určených pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem
 • Maximální ceny a určené podmínky pro specifické zdravotní výkony
 • Maximální ceny a určené podmínky za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah při provozování drážní dopravy
 • Maximální ceny a určené podmínky mléčných výrobků pro žáky
 • Určené podmínky v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě
 • Ceny a určené podmínky ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě
 • Určené podmínky v integrované dopravě

Vydáno

Cenový věstník 9/2006

 • Výměr MF č. 06/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Vydáno

Cenový věstník 8/2006

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 5/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. CR/P/04.2006-1
 • Sdělení Ministerstva dopravy

Vydáno

Cenový věstník řada zdravotnictví 3/2006

 • Výměr MF č. 3/16/2006, kterým se stanoví maximální ceny léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum a mění výměr MF č. 1/16/2006
 • Vysvětlivky

PŘÍLOHA:
Seznam výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami platný od 1.7.2006

 • Hromadně vyráběné farmaceutické výrobky (tuzemské i dovážené)
  Léčivé přípravky neregistrované v České republice
 • Radiopharmaka (tuzemská i dovážená)
 • Dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely (tuzemské i dovážené)

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

 • Výrobky dentální (tuzemské i dovážené)
 • Výrobky ortopedické a protetické, kromě výrobků, které se implantují do těla pacienta v rámci zdravotního výkonu, individuálních zakázek, náhrad protetických a ortodontických a dílů ortopedických a protetických (tuzemské i dovážené)
 • Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů a čočky kontaktní (tuzemské i dovážené)
 • Obruby brýlové - pouze na poukaz na zdravotnický prostředek, kromě individuálních zakázek (tuzemské i dovážené)
 • Výkony optické speciální a opravy a údržba výrobků oční optiky - pouze na poukaz na zdravotnický prostředek
 • Aplikace očních protéz - pouze na poukaz na zdravotnický prostředek
 • Maximální sazby za přípravu magistraliter (taxa laborum)

Vydáno

Cenový věstník 7/2006

 • Výměr MF č. 05/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů v 2. pololetí 2005

Vydáno

Cenový věstník 5/2006

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Vydáno

Cenový věstník 6/2006

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - [stav k 31. 03. 2006]
 • Obecně závazná vyhláška č. 6/2006, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 7
 • Obecně závazná vyhláška č. 2 ze dne 23. 3. 2006, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 9

Vydáno

Výměr MF č. 05/2006

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006 (změna maximální výše obchodních přirážek u léčiv). Výměr nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2006.

Vydáno

Cenový věstník 4/2006

 • Výměr MF č.04/2006,kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č.2/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret,změny pevných cen a změny textu 8.dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č.1/2006, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č.4
 • Obecně závazná vyhláška č.1/2005, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků obce Terezín
 • Obecně závazná vyhláška č.27/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Cenový věstník řada zdravotnictví 2/2006

 • Výměr MF č. 2/16/2006, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 15.88, 17.52, 18.23, 21.22, 23.30, 24.42, 33.10, 36.63 (čís. cel. saz. 2106, 30, 39, 40, 90) 3. dodatek a mění výměr MF č. 1/16/2006
 • Změna „Seznamu ATC skupin léčivých látek a forem podání určeného pro léčivé přípravky podléhající regulaci formou věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem"

Vydáno

Výměr MF č. 4/2006

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006 v Cenovém věstníku MF č. 17/2005.Výměr nabývá účinnosti dnem 28. února 2006.

Vydáno

Cenový věstník 3/2006

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu 7. dodatek
 • Tisková oprava

Vydáno

Průměrné devizové kurzy zahraničních měn vyhlášené ČNB a koeficienty míry inflace zemí výrobců

potřebné pro kontrolu přepočtu maximálních cen opakovaně dodávaných výrobků, stanovených od 1. července 2005 na úroveň roku 2006

Tento soubor slouží jako kontrolní pomůcka při předkládání návrhů maximálních cen léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků, platných od 1. července 2006 do 30. června 2007 podle výměru MF č. 1/16/2006. Obsahuje průměrné devizové kurzy zahraničních měn vyhlášené ČNB a koeficienty míry inflace zemí výrobců, potřebné pro kontrolu přepočtu maximálních cen opakovaně dodávaných výrobků, stanovených od 1. července 2005 na úroveň roku 2006.

Vydáno

Cenový věstník 2/2006

 • Výměr MF č. 1/16/2006 o postupu při zpracování a posuzování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2006 do 30. června 2007 a při rozhodování o nich
 • Obecně závazná vyhláška č. 13/2005, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 6
 • Obecně závazná vyhláška č. 24/2005, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladá Boleslav
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 12. 2005
 • Cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí
 • Sdělení Ministerstva dopravy ČR - Změny vzorů jízdních okladů a průkazů opravňujících držitele k bezplatné přepravě nebo zakupování jízdenek za zvláštní/zlevněné jízdné ve smyslu výměru MF ČR č. 01/2006
 • Tisková oprava

Vydáno

Cenový věstník řada zdravotnictví 1/2006

 • Výměr MF č. 1/16/2006 o postupu při zpracování a posuzování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2006 do 30. června 2007 a při rozhodování o nich
 • Seznam ATC skupin, léčivých látek a forem podání určený pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem, včetně skupiny ATC B02BB01 FIBRINOGEN PARENT. Platí od 1. 7. 2006
 • Informace pro všechny tuzemské výrobce a zahraniční dodavatele léčivých přípravků s výdejem vázaným na lékařský předpis a zdravotnických prostředků regulovaných formou věcně usměrňovaných cen

Vydáno

Cenový věstník 1/2006

 • Sdělení Ministerstva financí k výměru MF č. 03/2006
 • Výměr MF č. 03/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006
 • Obecně závazná vyhláška číslo 18/2005 , kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Karviné č. 4
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen a oddělením taxislužby odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy ve II. pololetí roku 2005
 • Tisková oprava

Vydáno

Výměr MF č. 03/2006

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006. Tento cenový výměr upravuje maximální výši obchodní přirážky u léčiv a dietních potravin pro zvláštní lékařské účely a nabývá účinnosti dnem 2. ledna 2006 .