Novinky

Komentář k oceňování práv odpovídajících věcným břemenům

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Legislativa

podle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů

Nejčtenější