Novinky

Cenový věstník 9/2005

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a zrušuje se výměr MF č. 2/T/2001 a mění se cenové rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 1/T/2004
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31. 03. 2005
  • Oprava

Doporučované

Nejčtenější