Novinky

Cenový věstník 4/2005

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 14. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška č. 19/2004, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 3
  • Obecně závazná vyhláška č. 24/2004 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Nejčtenější