Novinky

Cenový věstník 17/2005

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

Výměr MF č.01/2006 ze dne 6. prosince 2005, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
Přílohy k výměru MF č.01/2006
  • Seznam léčivých látek nebo jejich kombinací obsažených v léčivých přípravcích, které v uvedených ATC skupinách a formách podání podléhají regulaci maximálními cenami
  • Seznam ATC skupin, léčivých látek a forem podání určených pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem
  • Maximální ceny a určené podmínky pro specifické zdravotní výkony
  • Maximální ceny a určené podmínky za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah při provozování drážní dopravy
  • Maximální ceny a určené podmínky mléčných výrobků pro žáky
  • Určené podmínky v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě
  • Ceny a určené podmínky ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě
  • Určené podmínky v integrované dopravě

Doporučované

Nejčtenější