Novinky

Cenový věstník 14/2005

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 10/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 4. dodatek
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 09. 2005
  • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů v 1. pololetí 2005

Nejčtenější