Novinky

Cenový věstník 12/2005

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 04/2005, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2005
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č. 6/2005, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2005/2006

Nejčtenější