Novinky

Cenový věstník 10/2005

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 03/2005, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2005
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 1. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška obce Horoměřice č. 1/2005, kterou se vydává 1. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 06. 2005
  • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů

Nejčtenější