Novinky

2005

Cenové věstníky Ministerstva financí vydané v roce 2005.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 18/2005

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2006, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 12/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 6.dodatek
 • Výměr MF č. 02/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaným výměrem MF č. 1/2006 ze dne 6. prosince 2005 - Cenový věstník č 17/2005

Vydáno

Cenový věstník 17/2005

Výměr MF č.01/2006 ze dne 6. prosince 2005, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
Přílohy k výměru MF č.01/2006
 • Seznam léčivých látek nebo jejich kombinací obsažených v léčivých přípravcích, které v uvedených ATC skupinách a formách podání podléhají regulaci maximálními cenami
 • Seznam ATC skupin, léčivých látek a forem podání určených pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem
 • Maximální ceny a určené podmínky pro specifické zdravotní výkony
 • Maximální ceny a určené podmínky za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah při provozování drážní dopravy
 • Maximální ceny a určené podmínky mléčných výrobků pro žáky
 • Určené podmínky v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě
 • Ceny a určené podmínky ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě
 • Určené podmínky v integrované dopravě

Vydáno

Cenový věstník 16/2005

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 5. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 23/2005, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Hodonín

Vydáno

Cenový věstník 15/2005

 • VYHLÁŠKA č. 456/2005 Sb., ze dne 25. října 2005,kterou se stanoví SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Vydáno

Cenový věstník řada zdravotnictví 4/2005

 • Výměr MF č. 4/16/2005, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 15.88, 17.52, 18.23, 21.22, 23.30, 24.13, 24.42, 33.10, 36.63 (čís. cel. saz. 2106, 30, 33, 39, 40, 48, 90, 94) 2. dodatek a mění výměr MF č. 5/16/2004,ve znění pozdějších výměrů

Vydáno

Cenový věstník 14/2005

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 10/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 4. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 09. 2005
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů v 1. pololetí 2005

Vydáno

Cenový věstník 13/2005

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 3. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 12/2005

 • Výměr MF č. 04/2005, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2005
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č. 6/2005, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2005/2006

Vydáno

Cenový věstník 11/2005

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 2. dodatek

Vydáno

Cenový věstník řada zdravotnictví 3/2005

 • Výměr MF č. 3/16/2005 kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 15.88, 17.52, 18.23, 21.22, 23.30, 24.42, 24.52, 33.10, 33.40, 36.63 (čís. cel. saz. 2106, 28, 30, 48, 64, 90) 1. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 10/2005

 • Výměr MF č. 03/2005, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2005
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 1. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška obce Horoměřice č. 1/2005, kterou se vydává 1. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 06. 2005
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů

Vydáno

Cenový věstník 9/2005

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a zrušuje se výměr MF č. 2/T/2001 a mění se cenové rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 1/T/2004
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31. 03. 2005
 • Oprava

Vydáno

Cenový věstník 8/2005

 • Výměr MF č. 02/2005, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2005

Vydáno

Cenový věstník 7/2005

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 5/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 17. dodatek
 • Oznámení o opravě Přílohy č. 4 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005

Vydáno

Cenový věstník řada zdravotnictví 2/2005

 • Výměr MF ČR č. 2/16/2005, kterým se stanoví maximální ceny léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum a mění se výměr MF č. 5/16/2004
 • SEZNAM VÝROBKŮ A VÝKONŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ A VÝKONŮ OČNÍ OPTIKY s maximálními cenami platný od 1. 7. 2005

Vydáno

Cenový věstník 6/2005

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 16. dodatek
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 01/2005
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 02/PROP/2005
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 03/PROP/2005
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 04/PROP/2005
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 05/PROP/2005
 • Dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí ČTÚ č. 03/PROP/2004
 • Dodatek č. 2 k cenovému rozhodnutí ČTÚ č. 02/PROP/2003
 • Dodatek č. 2 k cenovému rozhodnutí ČTÚ č. 03/PROP/2003
 • Dodatek č. 2 k cenovému rozhodnutí ČTÚ č. 04/PROP/2003
 • Dodatek č. 2 k cenovému rozhodnutí ČTÚ č. 05/PROP/2003
 • Dodatek č. 3 k cenovému rozhodnutí ČTÚ č. 09/PROP/2002
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 statutárního města Mostu ze dne 31. března 2005, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 3

Vydáno

Cenový věstník řada zdravotnictví 1/2005

 • Výměr MF č. 1/16/2005 kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 15.88, 17.52, 18.23, 21.22, 24.42, 24.52, 24.66, 33.10, 36.63 (čís. cel. saz. 21, 30, 39, 48, 62, 66, 90) 3. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 1/2005

 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona 237/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.
 • Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb. a vyhlášky č. 640/2004 Sb.

Vydáno

Cenový věstník 2/2005

 • Obecně závazná vyhláška Obce Jasenná č. 2/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2000 „Cenová mapa stavebních pozemků obce Jasenná“
 • Obecně závazná vyhláška č. 14/2004 ze dne 7. prosince 2004, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Karviné č. 3
 • Obecně závazná vyhláška č. 15/2004, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 5
 • Obecně závazná vyhláška č. 6/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Dubí (č. 5)
 • Obecně závazná vyhláška č. 16/2004, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladé Boleslavi
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31. 12. 2004
 • Obsah ročníku 2004
 • Oprava

Vydáno

Cenový věstník 3/2005

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 13. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 4/2005

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 14. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 19/2004, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 3
 • Obecně závazná vyhláška č. 24/2004 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Oprava tabulky

uvedené v příloze č. 1 pokynu č. D-185 o uplatňování DPH u stravovacích služeb