Novinky

Cenový věstník 9/2004

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Sdělení k § 113 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2004,kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 7. dodatek
  • Sdělení Ministerstva dopravy ČR - Vzory jízdních dokladů a průkazů opravňujících držitele k bezplatné přepravě nebo zakupování jízdenek za zvláštní zlevněné jízdné ve smyslu výměru MF ČR č. 01/2004 ve znění pozdějších výměrů

Nejčtenější