Novinky

Cenový věstník 8/2004

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 04/2004, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2001
  • Pokyn D - 265 - o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele, změny textu a ruší některé pevné ceny tabákových výrobků stanovené výměry Ministerstva financí - 6. dodatek
  • Změny textu v seznamu tabákových výrobků s pevnými cenami pro konečného spotřebitele vydaném výměrem MF č. 2/T/2001, ve znění pozdějších výměrů 
  • Obecně závazná vyhláška č. 7/2004, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 4
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č. 6/2004, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce
  • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů
  • Sdělení Ministerstva financí

Nejčtenější