Novinky

Cenový věstník 6/2004

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 02/2004, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2004
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 5/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 4. dodatek
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP), [stav k 31. 03. 2004]
  • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 02/PROP/2004
  • Dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí ČTÚ č. 02/PROP/2003
  • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 03/PROP/2004
  • Přehled rozhodnutí o uložení pokuty za porušení cenových předpisů vydané odborem ekonomické regulace Českého telekomunikačního úřadu, která nabyla právní moci ve čtvrtém čtvrtletí roku 2003

Nejčtenější