Novinky

Cenový věstník 5/2004

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 4/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 3. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška č. 6/2003, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Bílina

Doporučované

Nejčtenější