Novinky

Cenový věstník 4/2004

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 3/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 2. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška č. 31/2003 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 2
  • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů ve 2. pololetí roku 2003

Nejčtenější