Novinky

Cenový věstník 13/2004

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 10. dodatek 
  • Sdělení Ministerstva financí včetně pracovního úplného znění prováděcí vyhlášky k zákonu o cenách 
  • Vyhláška č. 570 ze dne 3. listopadu 2004, kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 387/2003 Sb. 
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - [stav k 30. 09. 2004] 
  • Přehled rozhodnutí o uložení pokuty za porušení cenových předpisů vydané odborem ekonomické regulace Českého telekomunikačního úřadu, která nabyla právní moci v 2. pololetí 2004 

Nejčtenější