Novinky

Cenový věstník 1/2004

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kutná Hora č. 01/2004, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 1/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků
  • Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
  • Obecně závazná vyhláška číslo 9/2003, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Karviné
  • Obecně závazná vyhláška č. 13/2003, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Hodonín
  • Obecně závazná vyhláška č. 21 Statutárního města Mladá Boleslav ze dne 18. prosince 2003, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladá Boleslav
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - [stav k 31. 12. 2003]

Nejčtenější