Novinky

Cenový věstník 10/2004

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

 • Cenový věstník
 • Legislativa

 • Výměr MF č. 05/2004, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2004
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 8. dodatek
 • Sdělení Ministerstva dopravy
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se vydává úplné znění CENOVÉ MAPY stavebních pozemků města DUCHCOVA
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 06. 2004
 • Dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí ČTÚ č. 08/PROP/2002
 • Dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí ČTÚ č. 06/PROP/2003
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů v 1. pololetí 2004
 • Oprava tiskové chyby

Doporučované

Nejčtenější