Novinky

Cenový věstník - řada zdravotnictví 5/2004

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 5/16/2004 o postupu při zpracování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2005 
  • Seznam ATC skupin, léčivých látek a forem podání určený pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem - platí od 1.7. 2004 
  • Informace pro všechny tuzemské výrobce a zahraniční dodavatele léčivých přípravků s výdejem vázaným na lékařský předpis a zdravotnických prostředků regulovaných formou věcně usměrňovaných cen 

Nejčtenější