Novinky

Cenový věstník - řada zdravotnictví 3/2004

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 3/16/2004, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 17.52, 18.23, 21.22, 23.30, 24.13, 24.42, 24.52, 24.66, 33.10, 33.40, 36.63, 52.31 (čís. cel. saz. 28, 30, 34, 48, 62, 64, 90) 1. dodatek a mění výměr MF č. 5/16/2003
  • Změna Seznamu ATC skupin, léčivých látek a forem podání určený pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem (Cenový věstník řada zdravotnictví 5/2003)
  • Sdělení Ministerstva financí

Nejčtenější