Novinky

2004

Cenové věstníky Ministerstva financí vydané v roce 2004.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 6/2004

 • Výměr MF č. 02/2004, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2004
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 5/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 4. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP), [stav k 31. 03. 2004]
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 02/PROP/2004
 • Dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí ČTÚ č. 02/PROP/2003
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 03/PROP/2004
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokuty za porušení cenových předpisů vydané odborem ekonomické regulace Českého telekomunikačního úřadu, která nabyla právní moci ve čtvrtém čtvrtletí roku 2003

Vydáno

Cenový věstník - řada zdravotnictví 5/2004

 • Výměr MF č. 5/16/2004 o postupu při zpracování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2005 
 • Seznam ATC skupin, léčivých látek a forem podání určený pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem - platí od 1.7. 2004 
 • Informace pro všechny tuzemské výrobce a zahraniční dodavatele léčivých přípravků s výdejem vázaným na lékařský předpis a zdravotnických prostředků regulovaných formou věcně usměrňovaných cen 

Vydáno

Cenový věstník 5/2004

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 4/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 3. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 6/2003, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Bílina

Vydáno

Cenový věstník 11/2004

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 10/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 9. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 2/2004

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 2/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků - 1. dodatek
 • Sdělení Ministerstva dopravy ČR - Změna vzoru jízdního průkazu, opravňujícího k bezplatné přepravě, vydaného Českým svazem bojovníků za svobodu, ve smyslu výměru MF ČR č. 01/04
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 01/PROP/2004
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 02/2003
 • Dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí ČTÚ č. 03/PROP/2003
 • Dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí ČTÚ č. 04/PROP/2003
 • Dodatek č. 2 k cenovému rozhodnutí ČTÚ č. 09/PROP/2002
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokuty za porušení cenových předpisů vydané odborem ekonomické regulace Českého telekomunikačního úřadu, která nabyla právní moci v listopadu roku 2003
 • Oznámení o opravě dodatku č. 1 k cenovému rozhodnutí ČTÚ č. 09/PROP/2002
 • Oznámení o opravě cenového rozhodnutí ČTÚ č. 04/PROP/2003
 • Sdělení redakce

Vydáno

Cenový věstník 8/2004

 • Výměr MF č. 04/2004, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2001
 • Pokyn D - 265 - o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele, změny textu a ruší některé pevné ceny tabákových výrobků stanovené výměry Ministerstva financí - 6. dodatek
 • Změny textu v seznamu tabákových výrobků s pevnými cenami pro konečného spotřebitele vydaném výměrem MF č. 2/T/2001, ve znění pozdějších výměrů 
 • Obecně závazná vyhláška č. 7/2004, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 4
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č. 6/2004, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů
 • Sdělení Ministerstva financí

Vydáno

Cenový věstník 4/2004

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 3/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 2. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 31/2003 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 2
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů ve 2. pololetí roku 2003

Vydáno

Cenový věstník 9/2004

 • Sdělení k § 113 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2004,kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 7. dodatek
 • Sdělení Ministerstva dopravy ČR - Vzory jízdních dokladů a průkazů opravňujících držitele k bezplatné přepravě nebo zakupování jízdenek za zvláštní zlevněné jízdné ve smyslu výměru MF ČR č. 01/2004 ve znění pozdějších výměrů

Vydáno

Cenový věstník 12/2004

 • Pokyn č. D - 270  - rozhodnutí o snížení daně silniční 
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 10. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 15/2004

 • Výměr MF č. 5/16/2004 o postupu při zpracování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2005

Vydáno

Cenový věstník 3/2004

 • Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb. - pracovní úplné znění

Vydáno

Cenový věstník 7/2004

 • Výměr MF č. 03/2004, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2004
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 5. dodatek
 • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 01/US/2004
 • Sdělení redakce

Vydáno

Cenový věstník 1/2004

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kutná Hora č. 01/2004, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 1/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků
 • Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška číslo 9/2003, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Karviné
 • Obecně závazná vyhláška č. 13/2003, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Hodonín
 • Obecně závazná vyhláška č. 21 Statutárního města Mladá Boleslav ze dne 18. prosince 2003, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladá Boleslav
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - [stav k 31. 12. 2003]

Vydáno

Cenový věstník - řada zdravotnictví 3/2004

 • Výměr MF č. 3/16/2004, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 17.52, 18.23, 21.22, 23.30, 24.13, 24.42, 24.52, 24.66, 33.10, 33.40, 36.63, 52.31 (čís. cel. saz. 28, 30, 34, 48, 62, 64, 90) 1. dodatek a mění výměr MF č. 5/16/2003
 • Změna Seznamu ATC skupin, léčivých látek a forem podání určený pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem (Cenový věstník řada zdravotnictví 5/2003)
 • Sdělení Ministerstva financí

Vydáno

Cenový věstník - řada zdravotnictví 2/2004

 • Výměr MF ČR č. 2/16/2004, kterým se stanoví maximální ceny léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum a mění se výměr MF č. 5/16/2003
 • SEZNAM VÝROBKŮ A VÝKONŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ A VÝKONŮ OČNÍ OPTIKY s maximálními cenami

Vydáno

Cenový věstník 16/2004

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2005, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 13/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 12. dodatek 

Vydáno

Cenový věstník 14/2004

 • Výměr MF č. 01/2005 ze dne 1. prosince 2004, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI

Vydáno

Cenový věstník 10/2004

 • Výměr MF č. 05/2004, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2004
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 8. dodatek
 • Sdělení Ministerstva dopravy
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se vydává úplné znění CENOVÉ MAPY stavebních pozemků města DUCHCOVA
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30. 06. 2004
 • Dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí ČTÚ č. 08/PROP/2002
 • Dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí ČTÚ č. 06/PROP/2003
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů v 1. pololetí 2004
 • Oprava tiskové chyby

Vydáno

Cenový věstník 13/2004

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2004, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen pro konečného spotřebitele a změny textu - 10. dodatek 
 • Sdělení Ministerstva financí včetně pracovního úplného znění prováděcí vyhlášky k zákonu o cenách 
 • Vyhláška č. 570 ze dne 3. listopadu 2004, kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 387/2003 Sb. 
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - [stav k 30. 09. 2004] 
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokuty za porušení cenových předpisů vydané odborem ekonomické regulace Českého telekomunikačního úřadu, která nabyla právní moci v 2. pololetí 2004 

Vydáno

Cenový věstník - řada zdravotnictví 1/2004

 • Výměr MF č. 1/16/2004, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 17.52, 18.23, 21.22, 24.13, 24.42, 24.52, 24.66, 33.10, 33.40, 36.63 (čís. cel. saz. 30, 39, 48, 61, 64, 90) - 3. dodatek a mění výměr MF č. 5/16/2003
 • Změna Seznamu ATC skupin, léčivých látek a forem podání určený pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem (Cenový věstník řada zdravotnictví 5/2003)

Vydáno

Cenový věstník - řada zdravotnictví 4/2004

 • Výměr MF č. 4/16/2004, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 17.52, 18.23, 21.22, 24.13, 24.42, 24.52, 24.66, 33.10, 33.40, 36.63 (čís. cel. saz. 30, 33, 39, 40, 48, 62, 64, 90, 94) 2. dodatek