Novinky

Cenový věstník 9/2003 - ve formátu pdf

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 8/T/2003, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků a mění výměry MF č. 2/T/2001, č. 5/T/2001, č. 3/T/2002, č. 10/T/2002, č. 1/T/2003, č. 2/T/2003 a č. 5/T/2003 - 25. dodatek
  • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut Finančními ředitelstvími za porušení cenových předpisů v 1. pololetí roku 2003
  • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy v I. pololetí roku 2003
  • Dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 09/PROP/2002

Doporučované

Nejčtenější