Novinky

Cenový věstník 8/2003 - ve formátu pdf

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 03/2003, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2003
  • Výměr MF č. 04/2003, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2003
  • Výměr MF č. 7/T/2003, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků a mění výměry MF č. 1/T/2001 a č. 2/T/2001ve znění pozdějších dodatků - 24. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška č. 4/2003, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Hodonín
  • Vyhláška č. 7/2003, kterou se mění vyhláška statutárního města Brna č. 27/2002, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna
  • Vyhláška č. 9/2003, úplné znění vyhlášky statutárního města Brna č. 27/2002, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna, ve znění vyhlášky statutárního města Brna č. 7/2003
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP), [stav k 30.06.2003]
  • Metodický pokyn "Pravidla pro stanovení výše vodného a stočného k § 36 odst. 5 a 7 zákona č. 274/2001 Sb."

Doporučované

Nejčtenější