Novinky

Cenový věstník 6/2003

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Sdělení Ministerstva financí
  • Výměr MF č. 5/T/2003 
  • Pokyn č. D-247  – Uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů

Doporučované

Nejčtenější