Novinky

Cenový věstník 5/2003

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 4/T/2003, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků a mění výměry MF č. 2/T/2001, č. 3/T/2001, č. 4/T/2001, č. 1/T/2002, č. 4/T/2002, č. 7/T/2002, č. 1/T/2003 a č. 2/T/2003 – 21. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška Statutárního města Olomouce č. 1/2003, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území Statutárního města Olomouce
  • Vyhláška č. 27/2002, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků Statutárního města Brno
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) (stav k 31. 3. 2003)
  • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut finančními ředitelstvími za porušení cenových předpisů ve 2. pololetí 2002

Doporučované

Nejčtenější