Novinky

Cenový věstník 12/2003 - ve formátu pdf

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Sdělení Celního úřadu Kutná Hora
  • Výměr MF č. 11/T/2003, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků a mění výměr MF č. 2/T/2001 ve znění pozdějších výměrů - 28. dodatek 
  • Vyhláška č. 387 ze dne 30. října 2003, kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
  • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 04/PROP/2003 
  • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 05/PROP/2003 
  • Cenové rozhodnutí ČTÚ č. 06/PROP/2003 

Doporučované

Nejčtenější