Novinky

Cenový věstník 1/2003

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Veřejný sektor

  • Výměr MF č. 1/T/2003, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků a mění výměry MF č. 2/T/2001, č. 5/T/2001 a č. 9/T/2002 - 18. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška č. 70 ze dne 3. prosince 2002, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladé Boleslavi
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) /stav k 31. 12. 2002/
  • Cenové rozhodnutí č. 09/PROP/2002
  • Opatření č. 0Ú - 1/S/2003
  • Obsah ročníku 2002

Doporučované

Nejčtenější