Novinky

Cenový věstník 11/2003

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 10/T/2003, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků a mění výměry MF č. 2/T/2001, č. 3/T/2001, č. 11/T/2002 a č. 8/T/2003 - 27. dodatek
  • Pokyn č. D - 253  - Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - [stav k 30.09.2003]

Doporučované

Nejčtenější