Novinky

Cenový věstník - řada zdravotnictví 5/2003 - ve formátu pdf

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Legislativa
  • Cenový věstník

  • Výměr MF č. 5/16/2003 o postupu při zpracování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikace očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2004 
  • Seznam ATC skupin léčivých látek a forem podání určený pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem platí od 1.7.2003 
  • Informace pro všechny tuzemské výrobce a zahraniční dodavatele léčivých přípravků a zdravotnických prostředků regulovaných formou věcně usměrňovaných cen s výdejem vázaným na lékařský předpis 

Doporučované

Nejčtenější