Novinky

Cenový věstník - řada zdravotnictví 4/2003 - ve formátu pdf

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 4/16/2003, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 17.52, 18.23, 21.22, 24.13, 24.42, 24.52, 24.66, 33.10, 33.40, 36.63 (čís. cel. saz. 28, 30, 33, 39, 40, 62, 64, 90, 94) - 2. dodatek a mění výměr MF č. 5/16/2002
  • Změna Seznamu ATC skupin léčivých látek a forem podání určeného pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem uveřejněného v Cenovém věstníku Řada zdravotnictví 1/2003
  • Doplnění informace pro všechny tuzemské a zahraniční dodavatele léčivých přípravků a zdravotnických prostředků regulovaných formou věcně usměrňovaných cen zveřejněné pod čj. 164/140782-4741/2002 v Cenovém věstníku Řada zdravotnictví 5/2002

Doporučované

Nejčtenější